Rheilffordd Llyn Tegid

Rheilffordd Llyn Tegid, taith ddwyffordd 9 milltir ar hyd glannau Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Bydd pob trên yn dechrau a gorffen yng ngorsaf Llanuwchllyn gyda’i gaffi, siediau locomotif a chanolfan treftadaeth.

Rheilffordd Llyn Tegid

Mae rheilffordd Llyn Tegid, yn daith ddwyffordd hyfryd 9 milltir ar hyd glannau Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae Rheilffordd Llyn Tegid yn daith ddwyffordd hyfryd 9 milltir ar hyd glannau Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Bydd pob trên yn dechrau a gorffen yng ngorsaf Llanuwchllyn gyda’i gaffi, siediau locomotif a chanolfan treftadaeth.

Mae Rheilffordd Llyn Tegid yn gymysgwch hyfryd o drenau rheilffordd gul ar hyd hen drac gwely lein Rhiwabon a’r Bermo a rheilffordd y Great Western rhwng pentref heddychlon Llanuwchllyn a Gorsaf Pen-y-bont gynt, ar ochr arall Llyn Tegid i dref farchnad y Bala. Agorwyd y rheilffordd gul ym 1972, ac mae’r casgliad sy’n tyfu o locomotifau stêm oll dros gan mlwydd oed.

Mae’r rheilffordd yn cynnal casgliad mwyaf y byd o locomotifau stêm Hunslet gynt, gyda phob un ond un wedi gweithio yn chwarel lechi Dinorwig yn Llanberis. Yn ogystal â’r tri locomotif hanesyddol yma, mae gan y rheilffordd gasgliad sy’n tyfu o gerbydau a wagenni llechi sy’n rhoi bywyd newydd i ddiwydiant a fu unwaith yn enfawr.

Mae’r rheilffordd yn defnyddio adeiladau gorsaf lled safonol gwreiddiol a bocs signalau ar fin ffordd yr orsaf yn Llanuwchllyn. Gall teithwyr fel arfer ymweld â’r bocs signalau sy’n gweithio, y ganolfan dreftadaeth a’r shed locomoitf (yn ddibynnol ar waith cynnal a chadw). Mae graddfa lai'r gwaith rheilffordd, yr hen adeiladau a’r locomotifau’n golygu bod gan staff a gwirfoddolwyr y rheilffyrdd amser i ymdrin ag ymwelwyr bron yn unigol.

Mae Ymddiriedolaeth Llyn Tegid yn gweithio tuag at godi £2.5 miliwn fel rhan o’i Brosiect Draig Goch i adeiladu estyniad i Reilffordd Llyn Tegid i orsaf y Bala, yng nghanol y dref.

Rheilffordd Llyn Tegid map
01678 540666
Rheilffordd Llyn Tegid

The Station
Llanuwchllyn
Gwynedd
LL23 7DD


LL23 7DD

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Y gorsafoedd rheilffordd agosaf yw Rhiwabon (rhwng yr Amwythig a Chaer) a’r Bermo (ar lein Arfordir y Cambrian). Mae bws y T3 yn cysylltu’r ddwy orsaf ac mae’n aros hefyd gerllaw gorsaf Llanuwchllyn.

Ar fws
Mae gwasanaeth bws T3 TrawsCymru’n mynd o Wrecsam i’r Bermo.
Disgynnwch yn arosfan Llanuwchllyn ar bendraw Ffordd yr Orsaf (dywedwch wrth y gyrrwr eich bod eisiau dal y trên), yna cerddwch am 5 munud i’r Orsaf.

Mewn Car
Mae pencadlys Rheilffordd Llyn Tegid yn Llanuwchllyn, ar ochr de-orllewinol Llyn Tegid. Dyma’r fan orau i ddechrau eich taith.
Gan deithio ar hyd yr A494 bydd angen i chi droi ym mhentref Llanuwchllyn. Ym mhen draw’r pentref edrychwch yn ofalus am yr arwydd twristiaeth brown a throwch i’r chwith i Ffordd yr Orsaf, dros bont yr afon ac mae’r mynediad o’ch blaen.

Parcio
Mae digonedd o le parcio ar gael am ddim yn safle’r orsaf, yn Llanuwchllyn. Gellir darparu cyfleusterau troi a pharcio ar gyfer partïon bws sy’n bwcio ymlaen llaw.

Ymweld Gwefan

Rhagor o drenau bach gwych