Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Ewch ar drên stem i Fannau Brycheiniog ar gylchdaith 10 milltir o hyd o Bant ger Merthyr Tudful i Dorpantau, yn uchel ym Mannau Brycheiniog.

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Mae pob trên yn teithio heb aros o Bant i Dorpantau. Bydd pob trên sy’n dychwelyd yn aros yn yr orsaf ganolradd ym Mhontsticill. Ym Mhontsticill gallwch ymweld â Chaffi’r Lakeside, ewch am dro neu gadewch i’r plant fwynhau’r man chwarae. AMSERLENNI

Teithiwch o’r brif orsaf ym Mhant mewn cerbyd gwylio ym mhob tywydd y tu ôl i locomotif stêm hynafol. Bydd y daith yn mynd â chi i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog drwy Orsaf Pontsticill yn gyfochrog â Chronfa Ddŵr Taf Fechan i Ddolygaer cyn dringo i Dorpantau, yn uchel ym Mannau Brycheiniog. Dyma gopa’r lein wreiddiol. Bydd trenau ond yn aros yn yr orsaf ganolradd ym Mhontsticill ar y daith yn ôl o Dorpantau i Bant.

Gallwch ymweld â’r Lakeside Café a man chwarae i blant ym Mhontsticill, mwynhau’r golygfeydd ar draws y gronfa ddŵr tuag at gopaon Pen y Fan yn y pellter neu fynd am dro ar lan y dŵr. Ceir amgueddfa stêm fechan yn yr ystafell aros wreiddiol. Yn gyffredinol, mae hon ar agor yn ystod y prif dymor gwyliau.

Ceir gweithdai rheilffordd yn y brif orsaf ym Mhant. Gallwch ymweld â’r gweithdai a gweld y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ar yr injanau stêm a’r cerbydau o’r oriel gyhoeddus. Ewch i weld yr Ystafelloedd Te trwyddedig sy’n gweini prydau a diodydd oer a phoeth; hefyd, ewch i’r Siop Anrhegion am swfenîrs o’ch ymweliad.

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog map
01685 722988
Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Pant Station
Merthyr Tydfil


CF48 2DD

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Teithiwch o orsaf ganolog Caerdydd i Orsaf Merthyr Tudful, gyda thaith 20 munud ar fws/mewn tacsi i ddilyn hynny.

Ar fws
Mae bws rhif 35 o Orsaf Bysiau Merthyr Tudful (stand 8) yn cymryd 35 munud o Brif Giatiau Mynwent Pant. Mae’r daith yn cymryd tua 10 munud i’r rheilffordd.

Mewn Car
Fe’i lleolir 3 milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful ar gyrion deheuol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Oddi ar gefnffyrdd Blaenau’r Cymoedd A465 a phriffordd yr A470. Dilynwch arwyddion brown Rheilffordd Mynydd Brycheiniog neu defnyddiwch offer Llywio â Lloeren CF48 2DD.

Parcio
Mae gan reilffordd Mynydd Brycheiniog faes parcio ceir a bysiau am ddim yng Ngorsaf Pant.


Stay

Brecon Mountain Butchers Arms
The Butchers Arms

The Butchers Arms is a family run brew pub on the edge of the beautiful Brecon Beacons National Park with a restaurant and bunkhouse. It is situated just over a mile from the Brecon Mountain Railway.

Brecon Nant Ddu Lodge Hotel Spa
Nant Ddu Lodge Hotel and Spa

Nant Ddu Lodge Hotel & Spa, Cwm Taf, Merthyr Tydfil CF48 2HY 01685 379111

A 3-star country hotel nestled in the heart of the Brecon Beacons, a stunning location. The perfect family get away in the heart of the Beacon’s. Enjoy the freshest local food in the bustling bistro and bar.

Brecon Mountain Peterstone court
Peterstone Court

Peterstone Court, Llanhamlach, Brecon, Powys LD3 7YB 01874 665 376

Peterstone Court is run and owned by a group of chefs rather than hoteliers, so food is a. Menus combine traditional favourites with a modern British bistro-style. A modest number of rooms eight in the main manor house and four rooms in The Stables are beautifully decorated with all the modern touches you could need for comfort and luxury.


Nearby

BMR Pontsticill Reservoir Walk
Pontsticill Reservoir Walk

Starting at Pontsticill Station; with a choice of 2 walks; Route A, 2.5 miles and Route B, 1.5 miles join the Taff Trail to enjoy the fresh air and fine views.

BMR VWD Pen y Fan 001
Brecon National Park Visitor Centre

The National Park Visitor Centre and tea rooms is 17 miles away from the railway. There is an outdoor play area with a fabulous view of Pen Y Fan.

BMR Cyfartha Castle
Cyfarthfa Park

A stunning 19th Century Castle, beautiful grounds, a Museum and Art Gallery, Miniature Railway, and Playzone.

Book online now!