Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Ewch ar drên stem i Fannau Brycheiniog ar gylchdaith 10 milltir o hyd o Bant ger Merthyr Tudful i Dorpantau, yn uchel ym Mannau Brycheiniog.

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Mae pob trên yn teithio heb aros o Bant i Dorpantau. Bydd pob trên sy’n dychwelyd yn aros yn yr orsaf ganolradd ym Mhontsticill. Ym Mhontsticill gallwch ymweld â Chaffi’r Lakeside, ewch am dro neu gadewch i’r plant fwynhau’r man chwarae. AMSERLENNI

Teithiwch o’r brif orsaf ym Mhant mewn cerbyd gwylio ym mhob tywydd y tu ôl i locomotif stêm hynafol. Bydd y daith yn mynd â chi i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog drwy Orsaf Pontsticill yn gyfochrog â Chronfa Ddŵr Taf Fechan i Ddolygaer cyn dringo i Dorpantau, yn uchel ym Mannau Brycheiniog. Dyma gopa’r lein wreiddiol. Bydd trenau ond yn aros yn yr orsaf ganolradd ym Mhontsticill ar y daith yn ôl o Dorpantau i Bant.

Gallwch ymweld â’r Lakeside Café a man chwarae i blant ym Mhontsticill, mwynhau’r golygfeydd ar draws y gronfa ddŵr tuag at gopaon Pen y Fan yn y pellter neu fynd am dro ar lan y dŵr. Ceir amgueddfa stêm fechan yn yr ystafell aros wreiddiol. Yn gyffredinol, mae hon ar agor yn ystod y prif dymor gwyliau.

Ceir gweithdai rheilffordd yn y brif orsaf ym Mhant. Gallwch ymweld â’r gweithdai a gweld y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ar yr injanau stêm a’r cerbydau o’r oriel gyhoeddus. Ewch i weld yr Ystafelloedd Te trwyddedig sy’n gweini prydau a diodydd oer a phoeth; hefyd, ewch i’r Siop Anrhegion am swfenîrs o’ch ymweliad.

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog map
01685 722988
Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Pant Station
Merthyr Tydfil


CF48 2DD

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Teithiwch o orsaf ganolog Caerdydd i Orsaf Merthyr Tudful, gyda thaith 20 munud ar fws/mewn tacsi i ddilyn hynny.

Ar fws
Mae bws rhif 35 o Orsaf Bysiau Merthyr Tudful (stand 8) yn cymryd 35 munud o Brif Giatiau Mynwent Pant. Mae’r daith yn cymryd tua 10 munud i’r rheilffordd.

Mewn Car
Fe’i lleolir 3 milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful ar gyrion deheuol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Oddi ar gefnffyrdd Blaenau’r Cymoedd A465 a phriffordd yr A470. Dilynwch arwyddion brown Rheilffordd Mynydd Brycheiniog neu defnyddiwch offer Llywio â Lloeren CF48 2DD.

Parcio
Mae gan reilffordd Mynydd Brycheiniog faes parcio ceir a bysiau am ddim yng Ngorsaf Pant.

Ymweld Gwefan

Rhagor o drenau bach gwych