1-Gold-Card-1

Dod yn fuan...

Gadewch i reilffyrdd sy’n angerddol am ddarparu croeso cynnes a phrofiadau rhyfeddol eich cludo ar deithiau bythgofiadwy.

Cost y Cerdyn Aur Rhyngwladol yw £150. Mae pob cerdyn yn ddilys am 12 mis o’r dyddiad y daith gyntaf.

Mae eglurhad am delerau ac amodau y Cerdyn Aur Rhyngwladol i’w cael yma ar 'Link to PDF'.

Gall trefnwyr o wledydd eraill ymgeisio am y 'Cerdyn Aur' Rhyngwladol ar delerau ffarfiol. E-bostiwch 'The Secretary' neu ymgeisiwch trwy lythyr i: The Secretary, Great Little Trains of Wales,c/o Wharf Station, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EY.