Dod yn fuan...

Gadewch i reilffyrdd sy’n angerddol am ddarparu croeso cynnes a phrofiadau rhyfeddol eich cludo ar deithiau bythgofiadwy.

Cost y Cerdyn Aur Rhyngwladol yw £190.80. Mae pob cerdyn yn ddilys am 12 mis o’r dyddiad y daith gyntaf.

Mae eglurhad am delerau ac amodau y Cerdyn Aur Rhyngwladol i’w cael yma ar GLTW Gold Card WEB Tand C v8 30 April24

Gall trefnwyr o wledydd eraill ymgeisio am y 'Cerdyn Aur' Rhyngwladol ar delerau ffarfiol. E-bostiwch 'Yr Ysgrifennydd' neu ymgeisiwch trwy lythyr i:
Yr Ysgrifennydd, Trenau Bach Gwych Cymru Cyf, c/o 7 Hill St, Menai Bridge LL59 5AG

Gold Card coal GL To W

Visit Wales with the Experts

If you would prefer to have all your travel plans organised for you then let experts Ffestiniog Travel help you.

Ffestininog Travel can arrange all travel and accommodation for short or long-stay tours to Wales.
www.ffestiniogtravel.com info@ffestiniogtravel.co.uk +44 (0) 1766 51240

For more information you can view their Ffestininog Travel - Visit Wales with the Experts brochure.