Taith ymlaciol drwy gefn gwlad Cymru; llynnoedd, coetiroedd, cestyll a mynyddoedd.

Cost y Cerdyn Gostyngiad yw £21.20 gan alluogi’r deilydd i gael gostyngiad o 20% ar bris cylchdaith lawn i un oedolyn ar drenau sydd ag amserlenni arferol. Mae pob cerdyn yn ddilys am 12 mis o ddyddiad eich taith gyntaf. Amodau a thelerau yn berthnasol.

  • Cost y cardiau yw £21.20 yr un a gellir eu prynu ar-lein.
  • Neu, mae’r cardiau ar werth ym mhob un o Swyddfeydd Tocynnau prif reilffyrdd Aelodau TBGC.
  • Neu ffoniwch yr Ysgrifennydd, Trenau Bach Gwych Cymru 44(0) 1654 710472.
  • Neu ymgeisiwch yn ysgrifenedig am eich Cerdyn Gostyngiad:
    Yr Ysgrifennydd, Trenau Bach Gwych Cymru Cyf, 7 Hill St, Porthaethwy LL59 5AG

Nodwch: Os byddwch yn archebu dros y ffôn neu drwy’r post, disgwyliwch hyd at dri diwrnod gwaith (a hirach na hynny os ydych dramor) am eich cardiau. Neu, mae’r cardiau ar werth ym mhob un o Swyddfeydd Tocynnau prif reilffyrdd Aelodau TBGC. Amodau a thelerau yn berthnasol


Selected accommodation providers offer 10% off stays when you mention your Discount Card's unique code at time of booking. See listings on this website marked '*Accommodation Offer' and below.

Cross Foxes Bar and Grill, Rooms - Brithdir, Dolgellau, Gwynedd LL40 2SG 01341 421001 info@crossfoxes.co.uk