Taith ymlaciol drwy gefn gwlad Cymru; llynnoedd, coetiroedd, cestyll a mynyddoedd.

Cost y Cerdyn Gostyngiad yw £10 gan alluogi’r deilydd i gael gostyngiad o 20% ar bris cylchdaith lawn i un oedolyn ar drenau sydd ag amserlenni arferol. Mae pob cerdyn yn ddilys am 12 mis o ddyddiad eich taith gyntaf. Amodau a thelerau yn berthnasol.

  • Cost y cardiau yw £10 yr un a gellir eu prynu ar-lein.
  • Neu, mae’r cardiau ar werth ym mhob un o Swyddfeydd Tocynnau prif reilffyrdd Aelodau TBGC.
  • Neu ffoniwch yr Ysgrifennydd, Trenau Bach Gwych Cymru 44(0) 1654 710472.
  • Neu ymgeisiwch yn ysgrifenedig am eich Cerdyn Gostyngiad:
    Yr Ysgrifennydd, Trenau Bach Gwych Cymru, Wharf Station, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EY

Nodwch: Os byddwch yn archebu dros y ffôn neu drwy’r post, disgwyliwch hyd at dri diwrnod gwaith (a hirach na hynny os ydych dramor) am eich cardiau. Neu, mae’r cardiau ar werth ym mhob un o Swyddfeydd Tocynnau prif reilffyrdd Aelodau TBGC.

Credit Card Badges

Nid oes fersiwn blant o’r Cerdyn Gostyngiad gan fod pris tocyn i blentyn dan ofal oedolyn ar bron i bob un o’r rheilffyrdd yn llai na hanner pris meinws 20%.

Os hoffech gael Cerdyn Gostyngiad i blentyn heb ofal oedolyn, cysylltwch â ni.