Rheilffordd Llyn Padarn

Mae’r locomotifau stêm treftadaeth yn mynd â chi ar daith bum milltir ddwyffordd ar hyd glannau hyfryd Llyn Padarn yng nghanol Eryri.

Rheilffordd Llyn Padarn

Fe gymer y siwrnai pum milltir ddwyffordd ryw awr. Amserlennwyd pob gwasanaeth trên i halio locomotif stêm hynafol a achubwyd o chwareli llechi Dinorwig gerllaw ac a adferwyd gyda chariad. AMSERLENNI

Mae’r daith sy’n cychwyn yn Gilfach Ddu’n mynd â chi heibio i gastell Dolbadarn o’r 13eg Ganrif, yn croesi’r Bala, o bosibl afon leiaf Prydain, yn ymlwybro rhwng dau lyn Llanberis wrth i’r trên fynd heibio’r estyniad (agorwyd yn 2003) i bentref Llanberis. O Lanberis, mae’r trên yn mynd heb aros drwy Barc Gwledig Padarn, ac yn ymuno â llwybr y rheilffordd a adeiladwyd ym 1845 ar hyd glannau Llyn Padarn i Benllyn. Yma cewch olygfeydd gwych o’r Wyddfa mynydd uchaf Cymru a Lloegr.

Hanner ffordd ar hyd y llyn mae trên yn aros ychydig yng Nghei Llydan, man picnic heddychlon hyfryd ar lan y llyn. Dewisodd Croeso Cymru’r llecyn hwn fel un o blith 10 uchaf o leoedd picnic gwych, sy’n cyfuno “hwyl picnic hen ffasiwn gyda rhamant taith ar drên ddoe”.

Mae’r trên yn dychwelyd i Gilfach Ddu, lle cariwyd llechi o’r chwareli i’r rheilffordd llechi. Yma gallwch wylio’r gyrrwr yn llenwi’r tanciau gyda dŵr ac yn procio’r tân yn barod at y daith yn ôl. Gallwch ymweld â chaffi gorsaf Gilfach Ddu i gael bwyd a diod neu bori yn y siop anrhegion a swfenîrs.

Mae ein injanau stêm Hunslet Elidir, Thomas Bach neu Dolbadarn o’r chwarel gynt a fu’n gweithio ar gychwyn eu gyrfa yn Chwareli Dinorwig gerllaw wedi’u hamserlennu i dynnu pob trên.

Ceir mynediad gwastad i’r trenau yng ngorsafoedd Llanberis a Gilfach Ddu; mae gan bob trên gerbyd a addaswyd yn benodol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Rheilffordd Llyn Padarn map
01286 870549
Rheilffordd Llyn Padarn

Gilfach Ddu
Llanberis
Gwynedd


LL55 4TY

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Gorsaf agosaf Rheilffordd Genedlaethol (Prydain) yw Bangor.

Ar fws
Mae bysiau Sherpa Caernarfon/Bangor a’r Wyddfa’n aros y tu allan i orsaf Llanberis.

Mewn Car
Wedi’i leoli oddi ar yr A4086 yn Llanberis. Dilynwch arwyddion y trên stêm neu arwyddion Parc Gwledig Padarn. Mae Llanberis ond 15 munud o’r A55 (Cyffordd 11), 20 munud o Gaernarfon, a 45 munud o Borthmadog/Betws-y-coed ar hyd ffordd Pas Llanberis a’i golygfeydd trawiadol.

Parcio
Mae digonedd o le parcio ym maes parcio talu ac arddangos Ger y Llyn, Llanberis, sy’n cael ei gynnal gan Gyngor Gwynedd. Mae’n gwasanaethu’r rheilffordd, yr amgueddfa lechi a nifer o atyniadau eraill ym Mharc Gwledig Padarn.

Ymweld Gwefan

Rhagor o drenau bach gwych