Rheilffordd Talyllyn

Ewch ar stêm drwy ddyffryn hyfryd y Fathew ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mwynhewch arfordir gwych, coetiroedd hynafol, mynyddoedd cwymp dŵr a thraphont.

Rheilffordd Talyllyn

Ymlaciwch a mwynhewch olygfeydd anhygoel de Eryri, a chamwch yn ôl mewn amser i fwynhau’r gylchdaith 14.5 o filltiroedd ar drên a fu’n rhedeg ar yr un llwybr ers 1865. AMSERLENNI

Fel rheilffordd stêm wedi’i chadw gyntaf y byd, mae’n holl wybodus am greu teithiau arbennig: bydd hyd yn oed taith fer ar y Tal-y-llyn yn eich helpu i ymlacio. Cymaint felly fel y byddwch am ail-adrodd y daith.

Mae Rheilffordd Tal-y-llyn yn cychwyn o Dywyn ar arfordir Canolbarth Cymru, hanner ffordd rhwng y Bermo ac Aberystwyth ar ffordd yr A493. Mae’r rheilffordd lein gul a agorwyd ym 1865 yn cael ei phweru gan locomotifau stêm, ac fe’i hadeiladwyd i gario llechi o’r chwareli’r bryniau. Caeodd y chwareli yn 1946 ond parhaodd y trên cludo teithwyr.

Ym 1951 fe’i prynwyd gan Gymdeithas Gwarchod Rheilffordd Tal-y-llyn, y gyntaf o’i bath yn y byd, ac aelodau gwirfoddol y gymdeithas ynghyd â gweithlu bychan, llawn amser ymroddedig sy’n rhedeg y rheilffordd heddiw.

Defnyddir dau locomotif stêm Fictorianaidd gwreiddiol a phedwar cerbyd i deithwyr yn rheolaidd o hyd, ynghyd ag eraill sydd wedi’u hadeiladu neu eu cael dros y blynyddoedd. Mae’r trên Fictorianaidd gwreiddiol a agorodd y lein yn rhedeg ar ddyddiau Iau dewisol, ac mae’r daith hon yn cynnwys tywysydd teithiau personol.

Ceir gorsafoedd yng Nglanfa Tywyn (yn cysylltu â Lein Arfordir y Cambrian), Pendre, Rhydyronen, Brynglas, Rhaeadrau Dol-goch, Abergynolwyn a Nant Gwernol.

Mae lluniaeth ar gael yn Abergynolwyn, ac mae yna gaffi trwyddedig yng ngorsaf y Lanfa, siop sy’n gyforiog o anrhegion ac Amgueddfa’r Rheilffordd lein Gul (mynediad am ddim i’r safle).

Rheilffordd Talyllyn map
01654 710472
Rheilffordd Talyllyn

Wharf Station
Tywyn
Gwynedd


LL36 9EY

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Y brif lein reilffordd agosaf yw Tywyn ar lein Arfordir y Cambrian. Trafnidiaeth Cymru sy’n ei gweithredu.

Ar fws
Mae’r bysiau canlynol yn mynd i Dywyn:
28: Dolgellau - Fairbourne - Llwyngwril -Tywyn - Aberdyfi - Machynlleth
x29: Tywyn - Aberdyfi - Machynlleth
29: gwasanaeth lleol Tywyn
30: Dolgellau/Machynlleth - Tal-y-llyn - Abergynolwyn - Tywyn

Mewn Car
Mae Tywyn, sef gorsaf derminws rheilffordd Tal-y-llyn ar arfordir Bae Ceredigion, rhwng Aberdyfi a’r Bermo, tua 30 milltir o’r gogledd o dref prifysgol Aberystwyth.

Parcio
Mae maes parcio ar gael dros y bont uwchben y brif lein reilffordd.
(Sylwch mai Cyngor Gwynedd sy’n gweithredu’r maes parcio hwn a’r gost yw £1.00 am 4 awr - darnau punt yn unig. Mae costau eraill yn berthnasol i fysiau).

Ymweld Gwefan


Stay

10% off with our Discount Card

*available at selected accommodation

Bala cross foxes
Cross Foxes Bar and Grill, Rooms

Cross Foxes Bar and Grill, Rooms, Brithdir, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SG 01341 421001

A 5 Star award winning Bar, Grill and Rooms in a Grade 11 listed building. Nestled at the foot of Cadair Idris Mountain and 13 miles from village of Llanuwchllyn.