Rheilffordd Fairbourne

Profwch harddwch Moryd y Fawddach ar y rheilffordd miniatur (fechan) hanner maint arfordirol sy’n cysylltu pentref Fairbourne gyda’r môr yn Fferi’r Bermo.

Rheilffordd Fairbourne

Bu Rheilffordd Fairbourne yn rhedeg o bentref Fairbourne i aber y Fawddach am ragor na chanrif. Mae’n cysylltu’r fferi ar draws yr harbwr i’r Bermo.

Adeiladwyd pentref Fairbourne yn ystod y 1890au, gydag ymwelwyr mewn golwg. Defnyddiwyd tramffordd i symud deunyddiau ac yn fuan roedd yn cario teithwyr. Wrth i ddefnydd y lein newid dros y blynyddoedd, fe’i huwchraddiwyd ar gyfer cynnal trenau stêm.

Dechreuodd ei hanes ym 1896 fel tramffordd dwy droedfedd o led wedi’i thynnu gan geffyl, ac fe’u trowyd yn lein reilffordd 15 modfedd ym 1916. Fe ailadeiladwyd y lein yn llwyr ym 1986 i lein 12.25 modfedd.Mwynhewch siwrnai 2 filltir o bentref Fairbourne, ar hyd y traeth i ben draw’r penrhyn ac yn ôl.

Bydd un o bedwar locomotif stêm, Yeo, Sherpa, Beddgelert a Russell sydd wedi’u hatgynhyrchu i hanner maint injanau reilffordd gul yn mynd â chi ar eich taith. Neu teithiwch ar injan ddiesel 12.25 modfedd o led - ‘Tony’, a enwyd ar ôl yr Athro Tony Atkinson a chwaraeodd ran allweddol yn diogelu’r lein.

Mae’r rheilffordd yn gartref i amgueddfa a rheilffordd model dan do a’i osodiad ar Raddfa G fawr. Mae dau gaffi ar bob pen i’r rheilffordd. Mae’r Station Café ar blatfform Fairbourne; mwynhewch ddewis o paninis, brechdanau, cacennau, te a choffi arbennig a diodydd meddal. Dyma’r fan i brynu’ch tocynnau trên a swfenîrs. Mae’r Harbour View Café ar derminws y rheilffordd yng Ngorsaf Fferi’r Bermo. Mwynhewch fyrbryd blasus a golygfeydd godidog o Harbwr y Bermo a Moryd y Fawddach, a gwyliwch y trenau’n mynd a dod.

Rheilffordd Fairbourne map
01341 250362
Rheilffordd Fairbourne

Beach Road
Fairbourne
Gwynedd
LL38 2EX


LL38 2EX

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Trafnidiaeth Cymru sy’n gweithredu lein Reilffordd Arfordir y Cambrian sy’n gwasanaethu Fairbourne

Ar fws
Mae bysiau T2 Traws Cymru sy’n mynd i Ddolgellau’n gwasanaethu Fairbourne. Yna bws Rhif 62 neu Rif 43 Arriva a gwasanaeth Rhif X28 bysiau Lloyd's Coaches i Fairbourne.

Mewn Car
Mae’r rheilffordd ar arfordir Canolbarth Cymru ar ochr Ddeheuol Moryd y Fawddach. Mae Fairbourne hanner ffordd rhwng Tywyn a Dolgellau, oddi ar yr A493.
Gallwch ddal y Fferi i gerddwyr o lan cei'r Bermo a dal y trên yng Ngorsaf Fferi’r Bermo.

Parcio
Mae yna faes parcio Network Rail bychan yng Ngorsaf Fairbourne dros y ffordd o brif arosfan bws Fairbourne.

Ymweld Gwefan