Rheilffordd Dyffryn Rheidol

Chwythiad o’r chwiban a hisian y stêm - a ffwrdd a chi! Eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch ar daith hiraethus drwy olygfeydd aruthrol.

Rheilffordd Dyffryn Rheidol

Teithio ar hyd Rheilffordd Dyffryn Rheidol yw’r ffordd orau i weld golygfeydd gwych Dyffryn y Rheidol. Fe agorwyd y lein ym 1902, ac mae’r rheilffordd wedi bod yn destun llawenydd i’r hen a’r ifanc ers rhagor na chanrif.

Gwelwch gefn gwlad yn newid wrth i chi deithio drwy gaeau agored llydan, dolydd, coetiroedd a golygfeydd o fynyddoedd cadarn. Ewch ar daith mewn cerbydau agored yn yr haf neu yng nghlydwch Salwnau gwylio dosbarth cyntaf. Mae’r trên yn cordeddu wrth i’r cerbydau ddal eu gafael yn ochr y mynydd.

Mae’r rheilffordd yn gampwaith peirianyddol cyfareddol a agorwyd ym 1902 i gario mwyn plwm, pren a thraffig teithwyr. Mae’r trac lled gul yn galluogi’r rheilffordd i ddilyn cyfuchlinau’r tir a’i gromliniau a graddiannau serth niferus.

Fe gymer y daith 11.75 milltir tuag awr i bob cyfeiriad. Gwrandewch ar sŵn locomotif stêm pwerus y lein lled cul wrth iddo weithio i ddringo 700 troedfedd (200m) o Aberystwyth i Bontarfynach.

Yn gyffredinol, bydd y trenau’n aros am awr yng ngorsaf Pontarfynach, cyn dychwelyd i Aberystwyth. Disgynnwch oddi ar y trên yn un o’r gorsafoedd canolradd a adferwyd yn ddiweddar ac archwiliwch lawer o lwybrau’r dyffryn. Os hoffech ragor nag awr i archwilio, gallwch ddychwelyd ar drên hwyrach. Trafodwch hyn gyda’r Giard os gwelwch yn dda.

Adeiladwyd yr injanau stêm a cherbydau ddoe ar gyfer lein Reilffordd y Great Western yn yr 1920au a’r 30au. Maent wedi eu hadfer bellach ac yn gweithredu o hyd ar y trenau heddiw.

Rheilffordd Dyffryn Rheidol map
01970 625819
Rheilffordd Dyffryn Rheidol

Park Avenue
Aberystwyth
Ceredigion


SY23 1PG

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Ceir gwasanaethau trenau rheolaidd i Aberystwyth o Firmingham a Thrafnidiaeth Cymru sy’n eu gweithredu.

Ar fws
Mae bysiau T1, T1C, T2 a T5 Traws Cymru’n gwasanaethu Aberystwyth. Mae bysiau Arriva a Lloyd's Coaches hefyd yn gweithredu gwasanaethau bysiau lleol.

Mewn Car
Aberystwyth (Offer Llywio â Lloeren: SY23 1PG)
Mae Rheilffordd Dyffryn Rheidol yn cychwyn ar Goedlan y Parc/Boulevard St Brieuc, yn agos i ganol Aberystwyth. Dilynwch yr arwyddion brown i’n maes parcio am ddim ar Goedlan y Parc/Boulevard St Brieuc (rhwng y safle Parcio a Theithio ac archfarchnad y Co-Operative). Ceir parcio ychwanegol gerllaw mewn meysydd Parcio Talu ac Arddangos. Osgowch barcio wrth y brif lein rheilffordd a meysydd parcio’r ganolfan siopa leol gan y gellir codi tâl.
Pontarfynach (Llywio â Lloeren: SY23 3JL)
Mae’r orsaf ar yr A4120. Mae lle parcio wrth ymyl platfform yr orsaf.

Parcio
Aberystwyth: mae yna faes parcio am ddim ar Goedlan y Parc/Boulevard St Brieuc (rhwng y safle Parcio a Theithio ac archfarchnad y Co-Operative).
Os yw hwn yn llawn, mae parcio ychwanegol ar gael gerllaw mewn safleoedd Parcio Talu ac Arddangos.
Osgowch barcio yn y meysydd parcio wrth y brif lein rheilffordd a chanolfan siopa lleol os gwelwch yn dda gan y gellir codi tâl.
Pontarfynach: Mae lle parcio wrth ymyl platfform yr orsaf.

Ymweld Gwefan