Rheilffordd Yr Wyddfa

I gopa’r Wyddfa, ers 1896. Disgrifiwyd rheilffordd yr Wyddfa fel taith reilffordd unigryw ac un o’r rhai hyfrytaf yn y byd.

Rheilffordd Yr Wyddfa

Bu Rheilffordd yr Wyddfa’n croesawu ymwelwyr i Lanberis i brofi’r daith rac reilffordd anhygoel i gopa’r Wyddfa ers 1896.

O’r golygfeydd cyntaf o’r cwymp dŵr yn plymio i’r ceunant islaw ar gychwyn y daith i olygfeydd godidog dros ochrau syth ‘Rocky Valley’, mae pob eiliad yn gofiadwy. Datguddir un o olygfeydd ‘panorama’ gorau’r byd wrth i’r trên gyrraedd y Copa. Gall yr hen a’r ifanc sawru awyrgylch fywiog Eryri - Gwlad yr Eryrod o uwchben y cymylau.

Mae rhagor na hanner miliwn o ymwelwyr ar gyfartaledd bob blwyddyn yn ymweld â chanolfan ymwelwyr Hafod Eryri ar gopa’r Wyddfa, ac nid yw’n anodd gweld pam. Ar ddiwrnod clir, mae’r golygfeydd yn ymestyn cyn belled ag Iwerddon. Mae caffi’r copa’n gwerthu amrywiaeth o ddiodydd a byrbrydau poeth ac oer, sy’n sicrhau mai gorsaf Hafod Eryri yw’r orsaf ail-lenwi uchaf yng Nghymru a Lloegr.

Y Profiad Stêm Treftadaeth ar y ‘Snowdon Lily’ a’r ‘Mountain Goat’.

A hwythau’n cael eu gwthio gan locomotifau stem o’r Swistir o 1896, mae’r cerbydau treftadaeth yn ail-luniad o gerbydau arsylwi'r Snowdon Mountain Tramroad & Hotels Company. Adeiladwyd y Snowdon Lily a’r Mountain Goat ar y siasïau a’r ‘bogiau’ gwreiddiol o gerbydau 1896. Teithiwch yn yr un modd ag y gwnaeth eich cyndeidiau wrth i chi esgyn uwchlaw’r cymylau i gopa’r Wyddfa.

Cynghorir ymwelwyr sy’n hoffi ychydig mwy o le i archebu eu taith ar y Profiad Stêm Treftadaeth gyda’i eil ganol, lle gall 34 o bobl eistedd. Mae yna drên yn gadael ar gyfartaledd dair gwaith bob dydd o Lanberis o Fai hyd ddiwedd Medi (yn ddibynnol ar y tywydd) a’r cyngor yw archebu ymlaen llaw rhag cael eich siomi. Mae’r daith yn ôl yn cymryd tua dwy awr a hanner, sy’n cynnwys aros am 30 munud ar y Copa.

Y Gwasanaeth Diesel Traddodiadol

Adeiladwyd cerbydau newydd yn 2013 ar gyfer ein gwasanaeth diesel traddodiadol er mwyn sicrhau y gall ymwelwyr barhau i fwyhau profiad Rheilffordd yr Wyddfa am lawer o flynyddoedd i ddod.

Mae’r cerbydau cyfoes diesel sy’n cael eu gwthio gan locomotifau diesel yr Hunslet Engine Company yn dal hyd at 60 o deithwyr. Mae’r trenau’n gadael Llanberis yn ddyddiol (yn dibynnu ar y tywydd) o ganol Mawrth tan ddiwedd Hydref, a hynny bob hanner awr yn cychwyn am 9am, yn unol â’r galw gan deithwyr. Disgwylir i drenau deithio i orsaf Clogwyn, dri chwarter y ffordd i’r Copa yn ystod dechrau’r tymor (Mawrth ac Ebrill).

Rheilffordd Yr Wyddfa map
01286 870 223
Rheilffordd Yr Wyddfa

Llanberis
Gwynedd


LL55 4TT

Dod o Hyd i Ni

Ar drên
Gorsaf agosaf Rheilffordd Genedlaethol (Prydain) yw Bangor.

Ar fws
Mae bysiau Sherpa’r Wyddfa a Chaernarfon/Bangor yn aros yn Llanberis.

Mewn Car
7.5 milltir o Gaernarfon, 10 milltir o Fangor, 17 milltir o Fetws-y-coed.

Parcio
Mae yna faes parcio talu ac arddangos y tu ôl i orsaf Llanberis.

Ymweld Gwefan

Rhagor o drenau bach gwych