3-Group-Travel-Card-1

Gall trefnwyr grwpiau o wledydd eraill ymgeisio am 'Gerdyn Aur' Rhyngwladol am brisiau ffarfiol. E-bostiwch “Yr Ysgrifennydd” neu ymgeisiwch trwy lythyr i : Ysgrifennydd Trenau Bach Cymru” c/o Wharf Station, Tywyn, Gwynedd. LL36 9EY

Mae gan ein trenau bach gynigion da i grwpiau a threfnwyr teithiau.

Chwiliwch am fanylion cyswllt ar eu gwefannau / neu gopi o’u taflenni PDF.