Darganfyddwch

Trenau Bach Arbennig Cymru

UK map

LLEOLIADAU’R RHEILFFYRDD

Profwch brydferthwch cefn gwlad Cymru: ar reilffyrdd bychain sydd mor angerddol wrth sicrhau croeso cynnes a phrofiad arbennig. Teithiwch yn hamddenol wrth i ni eich tywys ar daith fach ymlaciol. Perffaith!

Map of all stations
1
LL23 7DD Llyn Tegid

Rheilffordd Llyn Tegid, taith ddwyffordd 9 milltir ar hyd glannau Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Bydd pob trên yn dechrau a gorffen yng ngorsaf Llanuwchllyn gyda’i gaffi, siediau locomotif a chanolfan treftadaeth.

2

Mae’r lein reilffordd hon yn arwain yn uchel i Fannau Brycheiniog ar gylchdaith 10 milltir o hyd, sydd â golygfeydd gwych. Teithiwch o Bant ger Merthyr Tudful ar hyd Cronfa Ddŵr Taf Fechan i Dorpantau.

3
LL38 2EX Fairbourne

Am ragor na chanrif, mae’r rheilffordd yma wedi cysylltu Fairbourne gyda’r môr yn Fferi’r Bermo. Profwch harddwch Moryd y Fawddach ar y lein reilffordd gul fechan (lled 12.25 modfedd) arfordirol hon. Ewch ar y trên am ddiwrnod cyfan gyda thocyn Rover.

4
LL49 9NF Ffestiniog

O’r gosodiad dau blatfform newydd £1.25 miliwn yng Ngorsaf yr Harbwr, Porthmadog, teithiwch i Orsaf Tan y bwlch. Yna ewch yn eich blaen i Flaenau Ffestiniog. Cysylltwch gyda Rheilffordd Ucheldir Cymru am 40 milltir o antur ddi-dor.

5
LL55 4TY Llyn Padarn

Mae’r locomotifau stêm treftadaeth yn mynd â chi ar daith bum milltir ddwyffordd ar hyd glannau Llyn Padarn yng nghanol Eryri. Mae pob tocyn ar gyfer teithio ddwyffordd.

6
LL55 4TT Yr Wyddfa

Bu Rheilffordd yr Wyddfa’n croesawu ymwelwyr i Lanberis i brofi’r daith rac reilffordd anhygoel i gopa’r Wyddfa ers 1896.

7
LL36 9EY Talyllyn

Dyma reilffordd stêm wedi’i chadw gyntaf y byd. Ewch ar stêm drwy ddyffryn hyfryd y Fathew ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae’r daith rhagor na saith milltir o hyd yn mynd drwy olygfeydd trawiadol o fewn trem i un o fynyddoedd uchaf Prydain, Cadair Idris.

8
SY23 1PG Dyffryn Rheidol

Teithiwch ar Reilffordd Dyffryn Rheidol ac edmygwch olygfeydd gwych Dyffryn y Rheidol. Bu’r rheilffordd a agorwyd ym 1902, wrth fodd teithwyr hen ac ifanc am ragor na chanrif. Mae’r trên yn dringo 700 troedfedd (200m) yn y 11.75 milltir o Aberystwyth i Bontarfynach.

9

Gan gychwyn o dan furiau castell tref hanesyddol Caernarfon, dringa’r rheilffordd i odrau’r Wyddfa cyn disgyn eto i lefel y môr yn harbwr Porthmadog. Gan gysylltu gyda Rheilffordd Ffestiniog profwch 40 milltir o antur ddi-dor.

10

Mae Rheilffordd Treftadaeth Eryri’n cynnig tri phrofiad am bris un ichi: taith trên, rheilffordd miniatur ac amgueddfa ryngweithiol, gyda thocynnau’n ddilys drwy’r dydd. Taith o Borthmadog i Ben y Mount.

Mae’r rheilffordd gul a’i drên stem yn cysylltu tref farchnad y Trallwng â chymuned wledig Llanfair Caereinion. Mae trofaon a graddau serth ar y lein. Taith ddwyffordd 16 milltir drwy gefn gwlad hyfryd Canolbarth Cymru.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer y Cerdyn Aur Rhyngwladol a Cherdyn Gostyngiad ac unrhyw fater arall, cysylltwch â’r:

Ysgrifennydd
Trenau Bach Gwych Cymru
Wharf Station
Tywyn
Gwynedd
LL36 9EY

Am ragor o wybodaeth ar reilffyrdd unigol ewch i’r dudalen ‘rheilffyrdd’.